Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/75

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta (HE 66/2022 vp; EV 62/2022 vp)

HE 66/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, p. +35 8295530248
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain muuttamisesta ja lain valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen