Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/62

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 37/2022 vp; EV 59/2022 vp)

HE 37/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Pertti Nieminen, p. +35 8295530461
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen