Valtioneuvoston asetus MMM/2022/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2022

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Asia
Asetuksessa säädettäisiin muun kalan pyyntiä koskevista kalastusmääräyksistä Tenojoen vesistön sivuvesistöissä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26 päivänä toukokuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2022 sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä
Vaikutukset
Asetuksen ympäristövaikutukset ovat selvästi myönteisiä, ne parantavat lohikantojen tilaa sekä luovat edellytyksiä lohikantojen elvyttämiselle ja niiden monimuotoisuuden säilyttämiselle. Lohenkalastuskielto aiheuttaa negatiivisia taloudellisia sekä sosiaalisia vaikutuksia lyhyellä aikavälillä, mutta lohikantojen vahvistuminen luo edellytyksiä loheen perustuvalle sosiaalis-taloudelliselle käytölle pidemmällä aikavälillä. Muiden lajien kalastusta koskevat muutokset lieventävät kiellon negatiivisia vaikutuksia parantamalla muiden kalalajien kalastusmahdollisuuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen