Sopimuksen hyväksyminen LVM/2022/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaan laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan vuoden 2011 kansainväliseen säännöstöön sekä vuonna 1978 tehtyyn kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Katja Viertävä, Hallitusneuvos p.029 5342612
Asia
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 103. istunnossaan toukokuussa 2021 päätöslauselmat MSC.483(103), MSC.486(103) ja 487(103). Päätöslauselmalla MSC.483(103) tehdään muutoksia SOLAS-yleissopimukseen liittyvään irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaan laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan vuoden 2011 kansainväliseen ESP-säännöstöön. Muutoksilla pyritään keskittämään kaksoisrungolla varustettujen öljysäiliöalusten ensimmäisessä uusintatutkimuksessa paksuusmittaukset pelkästään epäilyttäviin alueisiin. Päätöslauselmalla MSC.486(103) tehdään muutoksia kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan STCW-yleissopimukseen lisäämällä siihen ’suurjännitteen’ määritelmä. Päätöslauselmalla MSC.487(103) puolestaan muutetaan STCW-yleissopimukseen liittyvässä säännöstössä olevaa "operatiivisen tason" määritelmää siten, että se käsittää myös ’sähkömestarin’ toimen. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaan laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan vuoden 2011 kansainväliseen säännöstöön sekä vuonna 1978 tehtyyn kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehdyt muutokset
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen