Hankintapäätös PLM/2022/37

« Raha-asiainvaliokunta 9.6.2022 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien kuorma-autojen hankinta Hansel Oy:n puitesopimukseen perustuen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Frans Peltonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140021
Asia
Esitetään, että Puolustusvoimien logistiikkalaitos saa tehdä tilauksia erinäisistä kuorma-autoista ja muista raskaista laveteista Veho Oy Ab:lta ja Scania Suomi Oy:ltä Hansel Oy:n puitesopimukseen "Raskaat ajoneuvot 2021 - 2023 (2025), Kuorma-autot palveluineen" -osioon perustuen aikavälillä 2022-2025. Hankinnan arvo on 34.863.940,00 € (alv 0%) ja arvonlisävero 8.367.345,60 €, eli yhteensä 43.231.285,60 €. Lisäksi hankintaan sisältyy optio, jonka arvo on 32.667.500,00 € (alv 0 %) ja arvonlisävero 7.840.200,00 €, eli yhteensä 40.507.700,00. Hankinnan ja option yhteenlaskettu kokonaisarvo on 83 738 985,60 € (sis. alv 24%). Hankinta katetaan momenteilta 27.10.18.1.16 (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2021) -tilausvaltuus), 27.10.18.1.17 (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2022) -tilausvaltuus), 27.30.20.08 (Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma) ja 4.21.27.10.18.2 (Muut puolustusmateriaalihankinnat). Lisäksi arvonlisäveromenot katetaan momentilta 27.01.29 (Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot).
Esitys
Puolletaan.
Vaikutukset
Hankinnalla katetaan eri hankkeiden ja joukko-osastojen materiaalikuljetusten tarpeet.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta