Vuokrasopimus SM/2022/52

« Raha-asiainvaliokunta 9.6.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Lapin poliisilaitoksen Kemijärven poliisiaseman laajennuksen rakentamista ja vuokrasopimusta

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Ari-Pekka Dag, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488560
Asia
Kemijärvellä on kaksi valtion virastotalo-rakennusta samalla tontilla. Poliisin nykyiset tilat sijaitsevat vanhemmassa virastotalossa. Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut, ettei se aio kehittää tai peruskorjata vanhempaa virastotaloa enää lainkaan. Rakennuksessa on todettu mittavia korjaustoimenpiteitä edellyttäviä asioita. Vuoden 2019 alusta poliisi on ollut ainoa vuokralainen vanhassa virastotalossa. Koska valtion virastojen tilojen tarve on vähentynyt Kemijärvellä, Senaatti-kiinteistöt on päättänyt luopua vanhemmasta ja huonokuntoisemmasta virastorakennuksesta (rak.v.1971) ja rakentaa poliisille uudet toimitilat parempikuntoiseen rakennukseen. Uudempi virastorakennus on hyväkuntoinen ja osin tyhjillään. Se on rakennettu vuonna 1991. Kemijärven hankkeesta on laadittu hankesuunnitelma ja sen jälkeen ehdotus- ja yleissuunnitelmat, joissa poliisin uudet tilat sijoittuvat osittain olemassa olevaan virastotaloon sekä rakennettavaan laajennusosaan (780 brm2, 588 htm2). Hankkeen aikataulu on seuraava: • Suunnittelu käynnissä • rakentaminen alkaa kesällä 2022 • Poliisiaseman käyttöönotto/vuokra-aika alkaa 1/2024. Vuokrasopimus tehdään, mikäli valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä ja jonka jälkeen sisäministeri antaa valtuudet sopimusten solmimiseen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Hankkeen kustannusarvion perusteella sopimuksen mukainen vuokrakustannus on noin 58 333 €/kk, jolloin vuosivuokraksi muodostuu noin 700 000 € (alv 0 %). Vuokra on kokonaisvuokra ja sitä tarkistetaan valmistumishetkellä toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja vuosittain elinkustannusindeksin perusteella. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva 12 kk:n irtisanomisajalla. Uuden vuokrasopimuksen myötä Lapin poliisilaitoksen Kemijärven poliisiaseman tilakustannukset nousevat noin 596 300 €/vuosi. Hankkeen edellyttämä lisärahoitus on tarkoitus kattaa määrärahalla, josta hallitus on vuoden 2020 IV lisätalousarviota koskevissa neuvotteluissaan sopinut noin 200 milj. euron toimitilahankkeiden nopeutetusta käynnistämisestä sisäministeriön, sosiaali‐ ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloilla, ja että näistä aiheutuvat vuosittaiset vuokramenot otetaan lisäyksinä huomioon ao. virastojen toimintamenomäärärahoissa. Hankkeen vaatima rahoitus on siten varattu ja huomioitu hyväksytyssä valtion menokehyksessä 2022-2025 talousarvion poliisitoiminnan toimintamenoissa mom. 26.10.01. TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET: Poliisin asiakaspalvelun kannalta rakennuksen sijainti keskustassa on hyvä. Rakennuksessa on tällä hetkellä eri viranomaisten, verotoimiston, maistraatin ja maanmittauslaitoksen tiloja. Myös poliisin yksi autotalli sijaitsee jo kiinteistössä. Jotta poliisin toimitilat voidaan siirtää uudempaan virastorakennukseen, siihen on rakennettava laajennus toiminnoille, joita ei voida sijoittaa olemassa olevaan rakennukseen (mm. vapautensa menettäneiden tilat). Mikäli poliisi ei aloita ko. toimitilahanketta ja siirry sen mukaisesti uudempaan virastotaloon, niin kun Senaatti-kiinteistöt irtisanoo poliisin nykyisen vuokrasopimuksen, ei poliisilla sen jälkeen ole soveltuvia tiloja lainkaan käytössään.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio