Vuokrasopimus SM/2022/57

« Raha-asiainvaliokunta 9.6.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Lapin poliisilaitoksen Inarin poliisiaseman rakentamista ja vuokrasopimusta

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Ari-Pekka Dag, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488560
Asia
Poliisin nykyiset toimitilat ovat Ivalon keskustassa valtion ulkopuolisen vuokranantajan (Inarin Kehitys Oy) omistamissa tiloissa osoitteessa Ivalontie 10, Inari, joissa toiminnan pysyminen on epävarmaa. Nykyiselle paikalle on suunniteltu mm. liiketoimintatiloja. Rakennus on valmistunut 1980-luvulla eikä siinä ole tehty suurempia peruskorjauksia. Rakennuksen kunto sekä poliisin toiminnan ja tarpeiden muutokset ovat synnyttäneet tarpeen selvittää tiloihin liittyviä vaihtoehtoja poliisin toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Inarissa selvitettiin mahdollisuuksia myös kunnan tarjoamiin vaihtoehtoihin olemassa olevissa ja mahdollisesti uusissa rakennettavissa tiloissa, mutta näistä ei löytynyt sopivaa vaihtoehtoa. Myös kunnan tonttitarjontaa kartoitettiin, mutta sopivia tontteja ei löytynyt. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi valikoitui uudisrakennusratkaisu Ivalon Rajakankaan kasarmialueella yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa. Hankkeen aikataulu on seuraava: - urakoitsijan valinta 6/2022 mennessä - rakentaminen alkaa 7-8/2022 poliisiaseman käyttöönotto/vuokra-aika alkaa 10/2023. Vuokrasopimus tehdään, mikäli valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä ja jonka jälkeen sisäministeri antaa valtuudet sopimusten solmimiseen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Hankkeen kustannusarvion perusteella sopimuksen mukainen vuokrakustannus poliisille on noin 68 819 €/kk, jolloin vuosivuokraksi muodostuu noin 825 824 € (alv 0 %). Vuokra on kokonaisvuokra ja sitä tarkistetaan valmistumishetkellä toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja vuosittain elinkustannusindeksin perusteella. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva 12 kk:n irtisanomisajalla. Uuden vuokrasopimuksen myötä Lapin poliisilaitoksen Inarin poliisiaseman tilakustannukset nousevat noin 758 429 €/vuosi. Hankkeen toteutumiseksi hankkeelle myönnetty lisärahoitus, noin 756 317 euroa, on huomioitu Poliisihallituksen kehyksessä julkisen talouden suunnitelman 2022-2025 hyväksymispäätöksellä keväällä 2021 mom. 26.10.01. TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET: Poliisin nykyiset toimitilat ovat Ivalon keskustassa valtion ulkopuolisen vuokranantajan omistamissa tiloissa, joissa toiminnan pysyminen on epävarmaa. Kiinteistön nykyinen omistaja on ilmaissut halunsa rakentaa paikalle kauppakeskuksen. Poliisiaseman nykyiset tilat eivät myöskään vastaa poliisin toiminnallisia tarpeita. Yhteisen viranomaisrakennuksen rakentaminen valtion omistamalle kiinteistölle, nykyisten turvallisuus- ja muiden toimintaa tukevien toimintojen yhteyteen, nähdään olevan kokonaistaloudellisesti perusteltu ja valtion kokonaisetua parhaiten toteuttava ratkaisu. Uudella toimitilaratkaisulla mahdollistetaan Lapin poliisilaitoksen Inarin poliisiasemalle toimintaa tukeva sekä palveleva terveellinen, turvallinen ja tarkoitusta palveleva tilaratkaisu.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio