Vuokrasopimus SM/2022/56

« Raha-asiainvaliokunta 9.6.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Lounais-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisiaseman rakentamista ja vuokrasopimusta

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Ari-Pekka Dag, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488560
Asia
Salon poliisiasemalle on vuokrattu toimitilat osoitteesta Kirkkokatu 1-3, Salo. Senaatti-kiinteistöt on vuokranantaja ja omistaja kohteessa. Poliisin lisäksi Salon virastotalossa toimii tällä hetkellä Digi - ja väestötietovirasto (DVV), Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto ja Varsinais-Suomen ulosottovirasto. Rakennuksen kunto, ikä (valmistunut 1957) sekä poliisin toiminnan ja tarpeiden muutokset ovat synnyttäneet tarpeen selvittää tiloihin liittyviä vaihtoehtoja poliisin toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tarkastelun jälkeen peruskorjausratkaisusta luovuttiin ja uudisrakennusratkaisu todettiin toiminallisesti ja valtion kokonaisedun kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi. Uudiskohteesta on vuonna 2021 laadittu ja Poliisihallituksella hyväksytetty Poliisitalokonseptin mukainen hankesuunnitelma (modulaarinen poliisitalo). Hankkeen aikataulu on seuraava: - toteutussuunnittelu alkaa 6/2022 - urakoitsijan valinta 12/2022 mennessä - rakentaminen alkaa 3/2023 - poliisiaseman käyttöönotto/vuokra-aika alkaa 9/2024. Vuokrasopimus tehdään, mikäli valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä ja jonka jälkeen sisäministeri antaa valtuudet sopimusten solmimiseen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Hankkeen kustannusarvion perusteella sopimuksen mukainen vuokrakustannus on noin 98 084 €/kk, jolloin vuosivuokraksi muodostuu noin 1 177 008 € (alv 0 %). Vuokra on kokonaisvuokra ja sitä tarkistetaan valmistumishetkellä toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja vuosittain elinkustannusindeksin perusteella. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva 12 kk:n irtisanomisajalla. Uuden vuokrasopimuksen myötä Lounais-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisiaseman tilakustannukset nousevat noin 998 220 €/vuosi. Hankkeen arvioitu vuokrakustannus ylittää myönnetyn lisärahoituksen 3 643 eurolla vuodessa. Hankkeen toteutumiseksi hankkeelle myönnetty lisärahoitus, noin 994 577 euroa, on huomioitu Poliisihallituksen kehyksessä julkisen talouden suunnitelman 2022-2025 hyväksymispäätöksellä keväällä 2021 mom. 26.10.01. TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET: Poliisiaseman nykyiset tilat eivät vastaa toiminnallisia tarpeita. Nykyinen rakennus on elinkaarensa päässä, eikä sen saneeraus ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Uudella toimitilaratkaisulla mahdollistetaan Lounais-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisille toimintaa tukeva sekä palveleva terveellinen, turvallinen ja tarkoitusta palveleva tilaratkaisu pitkäksi aikaa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio