Vuokrasopimus SM/2022/55

« Raha-asiainvaliokunta 9.6.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa Lapin rajavartioston ja poliisin viranomaisrakennuksesta Ivalon kasarmialueelle

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Jari Tolppanen, Teknillisen osaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p.029 5420401
Asia
Rajavartiolaitoksen Ivalon kasarmialueen kehittämissuunnitelman toisessa vaiheessa alueelle rakennetaan yhteistoimitilana Lapin rajavartioston ja Lapin poliisilaitoksen Inarin poliisiaseman toimipisteet. Lapin rajavartiostosta yhteisasemaan sijoittuvat Ivalon ja Raja-Joosepin rajavartioasemat. Lisäksi tehdään alueteknillisiä töitä. Rajavartiolaitoksella on valmius tehdä uusista toimitiloista vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Sopimus olisi 12 kuukauden irtisanomisajalla ja asemarakennuksen sekä tarvittavien aluetöiden jäännösarvovastuu vuokra-ajan alkamishetkellä 5.392.927 euroa. Vuokrasopimus alkaisi 1.10.2023. Vuokrasopimus tehdään, mikäli valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä ja sisäministeri sen jälkeen antaa Rajavartiolaitokselle valtuuden sopimuksen solmimiseen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Uudisrakennuksen ja tarvittavien aluetöiden vuosivuokra olisi 545.712 euroa. Lisävuokrakustannukset olisivat 336.480 euroa vuodessa ja 3.364.120 euroa 10 vuodessa. Kalustamis- ja varustamiskustannukset olisivat noin 100.000 euroa ja turvallisuusjärjestelmien rakentamiskustannukset 250.000 euroa, siis yhteensä 350.000 euroa. Arviot kokonaisinvestoinnista ja lisävuokramäärästä ovat nousseet merkittävästi JTS 2022 - 2025-päätöksen jälkeen ja koska hankkeen kustannusten nousun vaikutusta lisävuokriin ei ole huomioitu JTS 2023 - 2026-päätöksessä, niin lisääntyneet lisävuokrat katetaan Rajavartiolaitoksen toimintamenomomentille 26.20.01 myönnetyn rahoituksen puitteissa. Rajavartiolaitos tulee kuitenkin hakemaan lisärahoitusta kustannustason noususta johtuvaan lisävuokraan osana talousarvio- ja julkisen talouden suunnittelumenettelyjä Tämän Ivalon kasarmialueen kehittämisen toisen vaiheen vuokramenojen tarkempi erittely ilmenee liitteenä olevasta muistiosta. TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET: Uusi viranomaisrakennus mahdollistaa Rajavartiolaitoksen vartioasematoimintojen siirtämisen pois purettavista ja muuhun käyttöön peruskorjattavista rakennuksista samaan rakennukseen Lapin poliisilaitoksen toimintojen kanssa sekä mahdollistaa Raja-Joosepin rajavartio-aseman suunnitellun yhdistämisen Ivalon rajavartioasemaan. Rajavartiolaitoksen henkilöstö saisi näin käyttöönsä Ivalossa terveelliset, turvalliset, toiminnalliset ja taloudelliset vartioaseman toimitilat vuoden 2023 loppuun mennessä. Ivalon kasarmialueen kehittämissuunnitelman toteuttamista voitaisiin jatkaa suunnitellusti.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio