Valtioneuvoston asetus MMM/2022/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettua valtioneuvoston asetusta (234/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksella tarkennettaisiin vuodelta 2021 maksettavan viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtaista määrää sekä perustuen tukioikeuksien arvoa toisessa maksuerässä. Tuista on tarkoitus maksaa toisessa maksuerässä loput noin 5 prosenttia. Arvioituja yksikkökohtaisia tukitasoja tarkennettaisiin vuoden 2021 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella ennen tukien maksamista, jotta tukeen käytettävissä oleva määräraha tulisi käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Perustuen tukioikeuksien arvoa ehdotetaan korotettavaksi 10 sentillä hehtaarilta tukialueella AB ja alennettavaksi 9 sentillä hehtaarilta tukialueella C. Viherryttämistuen hehtaarikohtaista määrää alennettaisiin 12 sentillä hehtaarilta tukialueella AB ja 5 sentillä hehtaarilta tukialueella C. Vuodelta 2021 maksettavaa nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtaista määrää alennettaisiin 40 sentillä hehtaarilta. Tuet on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2022. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7.6.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Perustuki, viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuki ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) määrärahasta. Vuoden 2022 valtion talousarvion mukaan momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 518,700 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuodelta 2021 maksettavaa perustukea varten enintään noin 12,0 miljoonaa euroa, vuodelta 2021 maksettavaa viherryttämistukea varten enintään noin 7,2 miljoonaa euroa ja vuodelta 2021 maksettavaa nuoren viljelijän tukea varten enintään noin 0,4 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 19,6 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Yksikkötukitasoja muuttamalla pyritään mahdollistamaan se, että perustukeen, viherryttämistukeen ja nuoren viljelijän tukeen käytettävissä oleva osuus valtion talousarvion momentin 30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Jos asetusehdotuksen mukaisia muutoksia tukitasoihin ei tehtäisi, perustuen enimmäismäärästä jäisi käyttämättä tukialueella AB noin 102 000 euroa ja perustuen enimmäismäärä ylittyisi tukialueella C noin 280 000 eurolla. Viherryttämistuen enimmäismäärä puolestaan ylittyisi tukialueella AB noin 126 000 eurolla ja tukialueella C noin 60 000 eurolla. Nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä ylittyisi 51 000 eurolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen