Arviomäärärahan ylitys SM/2022/59

« Raha-asiainvaliokunta 16.6.2022 13.00

Sisäministeriö

Ylitysluvan myöntäminen valtion talousarvion momentille 26.40.63

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Kati Korpi, talous- ja suunnittelujohtaja p.029 5488513
Asia
Ehdotetaan, että puolletaan vuoden 2022 talousarviossa momentille 26.40.63 Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet myönnetyn 21,428 milj. euronmäärärahan ylittämistä enintään 4,5 milj. eurolla. Ukrainan sotaa paenneiden tilapäistä suojelua hakevien määrästä johtuen vuoden 2022 talousarviossa momentille 26.40.63 varatut määrärahat 21,428 milj. euroa eivät riitä kattamaan kansainvälistä suojelua hakevien lakisääteisiä vastaanotto- ja käyttörahan menoja seuraavaan lisätalousarvioon asti. Vuonna 2022 kansainvälistä suojelua on hakenut tähän mennessä noin 28 000 hakijaa, joista noin 25 000 on hakenut tilapäistä suojelua (29.5.2022 tilanteessa). Tällä hetkellä viikoittainen hakijamäärä on noin 1 000 hakijaa viikossa. Eniten hakijoita on kevään aikana tullut maaliskuun puolessa välissä, jolloin hakijanmäärä oli noin 6 000 hakijaa viikossa (vko 11). Momentin arvioitu käyttö kesäkuun lopussa on 25,733 milj. euroa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Kyseessä on talousarviolain 7 § 2 momentin mukainen ennakoimaton välttämätön tarve ja vaikeasti arvioitava meno eikä määrärahatarvetta ole mahdollista muutoin toteuttaa. Esitetään, että vuoden 2022 talousarviossa myönnetty määräraha saadaan ylittää enintään 4,5 milj. eurolla. Ylitys esitetään katettavaksi vuoden 2022 toisessa lisäarviossa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta