Vuokrasopimus OM/2022/88

« Raha-asiainvaliokunta 16.6.2022 13.00

Oikeusministeriö

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Oulun vankilan rakentamista ja vuokrasopimusta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jouni Rutanen, Neuvotteleva virkamies, esittelijä p.029 5150234
Asia
Rikosseuraamuslaitos ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimuksen Oulun vankilan uusista toimitiloista. Uudisrakennus rakennetaan Oulun Ruskonselkään. Vankila otetaan käyttöön marraskuussa 2025 kattaen 100 vankipaikkaa. Nykyisen vankilan käyttö lakkaa ja vankila-alue vapautuu valtion kiinteistökehityskohteeksi. Vuokrasopimus olisi kokonaisvuokrasopimus ja se tulisi voimaan 1.11.2025. Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kk. Vuokran määrä on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokramenot 10 vuoden vuokra-ajalta lähtöhinnan mukaan olisivat yhteensä 42,7 milj. euroa (ilman alv).
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
Hanke edistää Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaisen toiminnan kehittämistä ja se toteuttaa hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaisesti toimitilaverkostoa kehitetään nykyiset toimipaikat säilyttäen. Tilaratkaisu pohjautuu VM:n, OM:n ja SM:n ohjausryhmän yhteishankelinjaukseen, jonka mukaisesti hanke on päätetty toteuttaa yhdessä Oulun poliisin ja käräjäoikeuden kanssa. Vuokravaikutteiset kokonaiskustannukset ovat noin 61,2 milj. euroa (ilman alv). Rikosseuraamuslaitoksen vuosittaiset lisämenot v. 2026 lukien ovat noin 5,8 milj. euroa. Tästä noin 3 milj. euroa muodostuu vuokrien kasvusta, noin 0,95 milj. euroa henkilöstömenoista ja loppuosa muista toimitila- ja toiminnan menoista. Hankkeen kustannukset katetaan hallinnonalan nykyisten määrärahakehysten puitteissa. Hanketta on rahoitettu v. 2019-2022 kehyspäätöksessä.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio