Vuokrasopimus SM/2022/62

« Raha-asiainvaliokunta 16.6.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Oulun poliisilaitoksen pääpoliisiaseman sekä turvakampuksen rakentamista ja vuokrasopimusta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Ari-Pekka Dag, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488560
Asia
Oulun poliisilaitos on vuonna 2017 siirtynyt väistötiloihin sisäolosuhdeongelmien vuoksi valtion omistamasta Oulun oikeus- ja poliisitalosta, osoitteesta Rata-aukio 2. Oulun poliisilaitoksen toiminnat ovat tällä hetkellä Oulun kaupungin alueella viidessä eri toimipisteessä. Tästä aiheutuu haasteita toimintaan ja se heikentää poliisin suorituskykyä. Oulun poliisilaitoksen uuden pysyvän tilaratkaisun suunnittelu on ollut käynnissä ja uuden pääpoliisiaseman on arvioitu valmistuvan Ouluun loppuvuodesta 2024. Hankkeessa toteutetaan Oulun poliisilaitokselle ja Oulun vankilalle uudet tilat Ruskonselkään. Lisäksi kokonaisuuteen sijoittuu käräjäsali. Pääpoliisiaseman ja vankilan rakentaminen on tavoitteena käynnistää 8/2022 heti, kun asemakaavamuutos on valmistunut. Tavoitteena on, että uusi poliisitalo valmistuu vuoden 2024 lopussa ja vankila vuoden 2025 loppupuolella. Vuokrasopimus tehdään, mikäli valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä ja jonka jälkeen sisäministeri antaa valtuudet sopimusten solmimiseen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Hankkeen kustannusarvion perusteella sopimuksen mukainen vuokrakustannus on noin 570 833 €/kk, jolloin vuosivuokraksi muodostuu noin 6 850 000 € (alv 0 %). Vuokra on kokonaisvuokra ja sitä tarkistetaan valmistumishetkellä toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja vuosittain elinkustannusindeksin perusteella. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva 12 kk:n irtisanomisajalla. Uuden vuokrasopimuksen myötä Oulun poliisilaitoksen pääpoliisiaseman tilakustannukset nousevat noin 3,72 milj. €/vuosi. Hankkeen toteutumisen edellyttämä lisärahoitus maksetaan Poliisitoimen toimintamenoista momentilta 26.10.01. kehyksen 2023-2026 mukaisesti. TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET: Oulun poliisilaitoksen toiminnat ovat tällä hetkellä Oulun kaupungin alueella viidessä eri toimipisteessä. Tästä aiheutuu haasteita toimintaan ja se heikentää poliisin suorituskykyä, mikä näkyy mm. tutkinta-aikojen kasvussa ja selvitystason laskussa sekä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Poliisin toiminnan keskittyminen viidestä eri toimipaikasta uudelle pääpoliisiasemalle toisi merkittävää toiminnan tehostumista. Uusi toimitilaratkaisu parantaisi toimijoiden välistä yhteistyötä ja tehostaisi mm. tutkijoiden työn tekemistä sekä vähentäisi oleellisesti rikosseuraamusmenettelyihin liittyviä kuljetustarpeita.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio