E-kirje VM/2022/113

« Raha-asiainvaliokunta 16.6.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Euroopan unionin vuoden 2023 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä komission ennakkoarvio vuodelle 2023 (budjetti; Euroopan unioni)

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Johanna Makkonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160587
Asia
Komission 7.6.2022 julkaisema Euroopan unionin talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2023 muodostaa ehdotuksen Euroopan unionin vuoden 2023 yleiseksi talousarvioksi.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon vuoden 2023 kansallisessa talousarvioesityksessä Valtioneuvoston 13.4.2022 antamassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2023-2026 on varauduttu 2 498 miljoonalla eurolla Suomen maksuihin EU:lle vuonna 2023. Komission esityksen mukaan Suomen maksut Euroopan unionille vuonna 2023 olisivat 2 324 miljoonaa euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Perusmuistio