Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/22

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta (HE 6/2022 vp; EV 29/2022 vp)

HE 6/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori, p. 029 5350061

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen sekä vahvistaa lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdystä sijoitus-suojasopimuksesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.