Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/22

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta (HE 6/2022 vp; EV 29/2022 vp)

HE 6/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori, p. 029 5350061
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen sekä vahvistaa lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdystä sijoitus-suojasopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen