Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/10

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ilmastolaiksi (HE 27/2022 vp; EV 60/2022 vp)

HE 27/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Outi Kumpuvaara, Hallitussihteeri p.029 5250225
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa ilmastolain ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen