Viran täyttäminen OM/2022/107

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Oikeusministeriö

1) Rovaniemen hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi 28.2.2029 päättyväksi määräajaksi laamanni Jyrki Samuli Kiviniemi Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi seitsemän vuoden määräajaksi laamanni Pekka Tapio Määttä

Esitys
Tasavallan presidentti nimittää Rovaniemen hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Jyrki Samuli Kiviniemen ajalle 1.8.2022 – 28.2.2029 ja Turun hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Pekka Tapio Määtän ajalle 1.12.2022 – 30.11.2029.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhteenveto (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhteenveto (virka 2) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.