Tehtävään määrääminen OM/2022/103

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtäviin määrääminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074
Asia

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 11 §:n mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa eräiden ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta ja patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta tai integroidun piirin piirimallia koskevien asioiden käsittelyyn kaksi yli-insinöörineuvosta. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Saman luvun 4 §:n mukaan asiantuntijajäseniä määrätään riittävä määrä. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan, kuitenkin enintään siihen asti, kun he täyttävät tuomareille säädetyn eroamisiän. Korkein hallinto-oikeus esittää, että 1) ympäristöasiantuntijaneuvoksen sivutoimiseen tehtävään toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2027 määrätään professori Olli Pekka Dahl 31.7.2027 saakka ja kehittämispäällikkö Kirsi Maria Kostamo 31.7.2027 saakka, 2) yli-insinöörineuvoksen sivutoimiseen tehtävään toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2027 määrätään johtaja, professori Jussi Hermanni Ryynänen 31.7.2027 saakka, professori Jukka Veli Seppälä 31.8.2023 saakka ja professori Kari Matti Juhani Tammi 31.7.2027 saakka.

Esitys
Tasavallan presidentti määrää korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2027 professori Olli Pekka Dahlin 31.7.2027 saakka ja kehittämispäällikkö Kirsi Maria Kostamon 31.7.2027 saakka, ja yli-insinöörineuvoksen tehtävään toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2027 johtaja, professori Jussi Hermanni Ryynäsen 31.7.2027 saakka, professori Jukka Veli Seppälän 31.8.2023 saakka ja professori Kari Matti Juhani Tammen 31.7.2027 saakka.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. KHO esitys 31.5.2022 ympäristöasiantuntijaneuvos *
  2. Ansioyhteenveto *
  3. KHO esitys 31.5.2022 yli-insinöörineuvos *
  4. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.