Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/46

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta (HE 47/2022 vp; EV 79/2022 vp)

HE 47/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lait osakeyhtiölain 5 luvun muuttamisesta, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun muuttamisesta, osuuskuntalain 5 luvun muuttamisesta ja yhdistyslain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen