Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/59

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta (HE 63/2022 vp, EV 101/2022 vp)

HE 63/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150230
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valmiuslain muuttamisesta ja lain asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022 sekä vahvistaa lain valmiuslain 109 §:n muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen