Pääomittaminen TEM/2022/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työkanava Oy:n pääomittaminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, p. +35 8295063518

Asia

Päätöksellä valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö tekemään valtion puolesta 10 000 000 euron vastikkeeton sijoitus Työkanava Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtion täysin omistaman erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy:n tavoitteena on parantaa osatyökykyisten työllistymistä ja tukea työstä—työhön siirtymiä edelleen avoimille työmarkkinoille tarjoamalla sen palveluksessa oleville työntekijöille riittävän pitkäkestoista työtä. Yhtiö pyrkii toimimaan tuloksellisesti, mutta toiminnan ensisijaisena tavoitteena ei ole tuottaa omistajilleen osinkoa eikä liikevoittoa. Määräraha kohdennetaan uuden osakeyhtiön oman pääoman maksamiseen. Määräraha on EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavaa. Uudistuksella ei ole vaikutusta vihreän siirtymän tavoitteisiin, mutta se tukee hallinnon digitaalista muutosta.

Esitys

Valtioneuvosto valtuuttaa työ-ja elinkeinoministeriön tekemään valtion puolesta 10 000 000 euron vastikkeettoman sijoituksen Työkanava Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (RV)

Vaikutukset

Työkanava Oy:n pääomittaminen maksetaan vuoden 2022 toisen lisätalousarvion momentilta 32.30.87 (Pääomasijoitus Työkanava Oy:lle; siirtomääräraha 2 v), eikä aiheuta muita taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.