Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 VN 68/2022

Istunnon ajankohta 8.7.2022 09.40 | Paikka: Helsinki

8.7.2022 11.44 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, Johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p.029 5150288

Apulaistietosuojavaltuutetun viran täyttäminen määräajaksi 1.9.2022 - 31.8.2027

Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta (HE 47/2022 vp; EV 79/2022 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta ("strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet")

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtäviin määrääminen

1) Rovaniemen hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen

1) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Asiantuntijajäsenten määrääminen vakuutusoikeuteen

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Valtiovarainministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Teemu Seppä, Kansainvälisten asiain neuvos p.029 5162158

Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, Kaupallinen neuvos p.+35 8295063518

Työkanava Oy:n pääomittaminen

Juho Korteniemi, Johtava asiantuntija p.+35 8295047054

Valtioneuvoston asetus energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Sosiaali- ja terveysministeriö