Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 VN 68/2022

Istunnon ajankohta 8.7.2022 9.40

8.7.2022 11.44 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.