Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2022/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 5150074

Asia

Tuomioistuinlain 21 luvun 2 ja 4 §:n mukaan tuomarinkoulutuslautakunnan asettaa ja eron jäsenyydestä myöntää valtioneuvosto. Eroavan jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraaja. Tuomioistuinvirastoa lautakunnassa edustava varajäsen asiantuntija Leena Larsio-Varsani on pyytänyt eroa lautakunnasta. Tuomioistuinvirasto on 31.5.2022 nimennyt ehdokkaaksi varajäseneksi asiantuntija Juha Lavikaisen.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää asiantuntija Leena Larsio-Varsanille eron tuomarinkoulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.8.2022 lukien ja nimittää hänen seuraajakseen asiantuntija Juha Lavikaisen 1.8.2022 alkaen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2026 saakka.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.