Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2022/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 5150074

Asia

Tuomioistuinlain 20 luvun 1 ja 4 §:n mukaan tuomarinvalintalautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimittää ja eron jäsenyydestä myöntää valtioneuvosto. Eroavan jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraaja. Valtioneuvosto on 7.5.2020 asettanut tuomarinvalintalautakunnan toimikaudeksi 15.5.2020-14.5.2025. Lautakunnan varajäsenistä korkeinta oikeutta edustava oikeusneuvos Marjut Jokela on pyytänyt eroa tehtävästä 1.9.2022 alkaen ja hovioikeuksien presidenttejä edustava hovioikeuden presidentti Kenneth Nygård 1.9.2022 alkaen. Hovioikeuksien presidentit ovat 25.4.2022 nimenneet varajäseneksi Helsingin hovioikeuden presidentti Asko Välimaan. Korkein oikeus on 25.5.2022 nimennyt varajäseneksi oikeusneuvos Tuija Turpeisen.

Esitys

valtioneuvosto myöntää oikeusneuvos Marjut Jokelalle eron tuomarinvalintalautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.9.2022 lukien ja nimittää hänen seuraajakseen oikeusneuvos Tuija Turpeisen 1.9.2022 alkaen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 14.5.2025 saakka, sekä myöntää hovioikeuden presidentti Kenneth Nygårdille eron tuomarinvalintalautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.9.2022 lukien ja nimittää hänen seuraajakseen hovioikeuden presidentti Asko Välimaan 1.9.2022 alkaen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 14.5.2025 saakka.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.