Tehtävään määrääminen OM/2022/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenten määrääminen vakuutusoikeuteen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 5150074

Asia

Vakuutusoikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu vakuutusoikeuden lainoppineiden jäsenten lisäksi työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevia jäseniä muun muassa oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain (677/2016) 6 §:ssä tarkoitetuissa asioissa. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet vakuutusoikeuteen. Asiantuntijajäseniä määrätään mainitun luvun 4 §:n mukaan riittävä määrä. Mainitun luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Vakuutusoikeus on esittänyt, että työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tunteviksi asiantuntijajäseniksi ja asiantuntijajäsenten varajäseniksi määrätään jäljellä olevaksi 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi eri asiaryhmissä seuraavat henkilöt: 1. oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan (yrittäjien ansioeläkeasiat) mukaisiin asioihin varajäseneksi lakineuvoja, ON, tradenomi (YAMK) Sanna Lempiäinen 2. oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan (sotilastapaturma-asiat) mukaisiin asioihin asiantuntijajäseneksi eläkeläinen Juha Penttinen ja konsultti Jorma Järveläinen ja varajäseneksi rakennusinsinööri Jyrki Laine

Esitys

Valtioneuvosto määrää vakuutusoikeuteen työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tunteviksi asiantuntijajäseniksi 1.8.2022 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2024 saakka oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan (yrittäjien ansioeläkeasiat) mukaisiin asioihin asiantuntijajäsenen varajäseneksi lakineuvoja, ON, tradenomi (YAMK) Sanna Lempiäisen, sekä oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan (sotilastapaturma-asiat) mukaisiin asioihin asiantuntijajäseniksi eläkeläinen Juha Penttisen ja konsultti Jorma Järveläisen ja asiantuntijajäsenen varajäseneksi rakennusinsinööri Jyrki Laineen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.