Viran täyttäminen OM/2022/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 5150074

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Maarit Hannele Karjalainen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeuden esittelijä, määräaikainen hallinto-oikeustuomari Markus Antti Tapani Haho Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari Annukka Marita Lagerstam ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, lakimies Jaana Maj-Lis Nyman

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Maarit Hannele Karjalaisen 1.8.2022 lukien, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeuden esittelijän, määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Markus Antti Tapani Hahon 1.8.2022 lukien ja Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Annukka Marita Lagerstamin 1.8.2022 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, lakimies Jaana Maj-Lis Nymanin 1.8.2022 lukien.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.