Viran täyttäminen OM/2022/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

1) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 5150074

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Niko Ilari Kiviluoto Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Hanna-Kaisa Meriläinen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Janne Samuli Kaarre

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Niko Ilari Kiviluodon 1.8.2022 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Hanna-Kaisa Meriläisen 1.8.2022 lukien ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Janne Samuli Kaarteen 1.8.2022 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.