Viran täyttäminen OM/2022/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

1) Rovaniemen hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 5150074

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi 28.2.2029 päättyväksi määräajaksi laamanni Jyrki Samuli Kiviniemi Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi seitsemän vuoden määräajaksi laamanni Pekka Tapio Määttä

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Rovaniemen hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Jyrki Samuli Kiviniemen ajalle 1.8.2022 – 28.2.2029 ja Turun hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Pekka Tapio Määtän ajalle 1.12.2022 – 30.11.2029.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.