Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta (HE 50/2022 vp; EV 91/2022 vp)

HE 50/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Miska Lautiainen, p. +35 8295530212

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lait valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.