Valtioneuvoston asetus PLM/2022/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla tehtyyn sopimukseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta tehdyn sopimustekstiliitteen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Sabina Mansurow, p. +358 295 140 171

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla tehtyyn sopimukseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta tehdyn sopimustekstiliitteen muuttamisesta tehty sopimus. Sopimus tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 2022. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä heinäkuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla tehtyyn sopimukseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta tehdyn sopimustekstiliitteen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.