Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 22/2022 vp; EV 93/2022 vp)

HE 22/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. +358 295 150 071

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi, ja määrää lain positiivisesta luottotietorekisteristä tulemaan voimaan 1.8.2022, lain tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1.1.2023 sekä lain kuluttajansuojalain 7 luvun 14 §:n ja 7 a luvun 11 §:n muuttamisesta ja lain luottotietolain muuttamisesta tulemaan voimaan 1.4.2024.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.