Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi (HE 82/2022 vp; EV 86/2022 vp)

HE 82/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Jari Salokoski, p. +35 8295530437

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta, lain verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä lain verotusmenettelystä annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.