Virkavapauden myöntäminen MMM/2022/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Maa- ja metsätalousministeriö

Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Hallintojohtaja Eeva Pystynen, p. 029 5162357

Asia

Neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen on hakenut palkatonta virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 15.8.2022–28.2.2026 johtavan asiantuntijan määräaikaisen tehtävän hoitamista varten Sitrassa.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Tatu Torniaiselle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 15.8.2022–28.2.2026.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.