Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajavartiolain muuttamisesta (HE 94/2022 vp; EV 100/2022 vp)

HE 94/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. +358 295 421 608

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rajavartiolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.