Hyppää sisältöön

Rajavartiolain muutoksilla varaudutaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2022 13.42
Tiedote

Rajaturvallisuutta vahvistetaan parantamalla Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia varautua ja vastata normaaliolojen häiriötilanteisiin. Muutoksilla parannettaisiin myös Rajavartiolaitoksen varautumista poikkeusoloihin. Rajavartiolakiin tehdään tarvittavat muutokset, joilla varaudutaan muun muassa muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen rajavartiolain muuttamisesta 9.6. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Esityksen mukaan turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voitaisiin keskittää erikseen määritellyille rajanylityspaikoille Suomen valtakunnanrajalla.  Valtioneuvosto voisi päättää keskittämisestä, jos se on välttämätöntä lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä tai muuttoliikkeen välineellistämisestä yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

Rajan ylittäminen muualta kuin avoinna olevien rajanylityspaikkojen kautta on jo nykyisin kiellettyä.

-Suomen rajoilla on tällä hetkellä rauhallista, mutta erilaisiin häiriötilanteisiin on varauduttu. Rajavartiolain muutos on yksi useista hallituksen toimista, joilla vahvistamme rajaturvallisuuttamme. Jo aiemmin keväällä olemme muun muassa osoittaneet lisärahoitusta Rajavartiolaitokselle tekniseen valvontaan, rajavartijoiden määrän nostamiseen ja uusien valvontalentokoneiden hankintaan, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Uutta sääntelyä esteiden rakentamisesta ja omaisuuden luovuttamisesta

Rajavartiolakiin lisättäisiin myös muun muassa täydentävät säännökset esteiden rakentamisesta rajavyöhykkeelle. Esteitä, kuten aitoja, rakentamalla kyettäisiin paremmin varautumaan erilaisiin rajaturvallisuutta vaarantaviin uhkiin.

Sääntely kattaisi myös tarvittavien kulku-urien ja teiden rakentamisen, puiden ja muun kasvillisuuden poistamisen sekä tarvittavat maansiirto- ja vesirakennustyöt. Rajavartiolaitoksen partiotoimintaa ja muuta rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa haittaavien rakennusten, aitojen ja vastaavien rakennelmien rakentaminen esteiden lähelle olisi luvanvaraista.

-Hallitus tekee myöhemmin päätöksiä rajaesteistä itärajan kriittisille alueille Rajavartiolaitoksen selvityksen pohjalta, ministeri Mikkonen sanoo.

Lisäksi rajavartiolakiin lisättäisiin säännös omaisuuden luovuttamisesta ja palveluiden suorittamisesta Rajavartiolaitokselle korvausta vastaan.

Rajaturvallisuutta vahvistetaan useilla eri lakimuutoksilla

Rajavartiolain muuttamisen lisäksi rajaturvallisuutta vahvistetaan myös muilla lakimuutoksilla. Poikkeusoloissa sovelletaan valmiuslakia. Oikeusministeriön valmistelema valmiuslain muutosesitys on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä, siinä esitetään hybridivaikuttamista uutena perusteena poikkeusoloille.

Rajaturvallisuutta vahvistetaan myös ulkomaalaislakiin tehtävällä muutoksella, joka koskee rajamenettelyä. Rajamenettelyssä todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia voitaisiin käsitellä nopeasti heti rajalla tai sen läheisyydessä. Näin ehkäistäisiin hakijoiden liikkumista Suomen alueella tai edelleen muihin EU-maihin. Ulkomaalaislain muutokseen liittyvä hallituksen esitys etenee näillä näkymin eduskuntaan lähiviikkoina.

Suomi varautuu hybridivaikuttamiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteossa turvallisuusympäristön muutoksesta todetaan, että turvallisuusympäristön muuttumisen myötä Suomi varautuu poikkeuksellisten, laaja-alaisten ja monitahoisten hybridivaikuttamisen keinojen kohteeksi joutumiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

On oletettavaa, että jatkossakin Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä on paljon ja että muuttoliikettä tullaan hyödyntämään poliittisen painostamisen keinona. Muuttoliikettä välineellistävään hybridivaikuttamiseen voidaan varautua selkeällä lainsäädännöllä ja viranomaisten riittävillä toimivaltuuksilla toimia ennalta ehkäisevästi ja tehokkaasti häiriötilanteissa.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Sanna Palo, p. 0295 421 601, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608, [email protected]
erityisavustaja Mikko Jalo, p. 0295 5488 553, [email protected] (ministeri Mikkosen haastattelupyynnöt)