Ministereiden sijaisuudet VNK/2022/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Esitys

Valtioneuvosto määrää ministerien sijaiset

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.