Valtioneuvoston asetus UM/2022/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus suhteita ja yhteistyötä koskevasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välisestä kumppanuussopimuksesta

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Jari Sinkari, p. 029 5350083

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehty suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 21 heinäkuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen suhteita ja yhteistyötä koskevasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välisestä kumppanuussopimuksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.