Valtion varallisuuden luovuttaminen MMM/2022/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Maa- ja metsätalousministeriö

Lupa Metsähallituksen tytäryhtiön (projektiyhtiö) osakkeiden hankintaan ja luovutukseen sekä valtion kiinteistövarallisuuden vuokraamiseksi Metsähallituksen 100 %:sti omistaman Korsvind Ab Oy:n osakkeiden hankinta ja luovutus sekä tuulivoimatuotantoon tarkoitetun merialueen käyttöoikeuden vuokraaminen.

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. +358 295 162 238

Asia

Valtioneuvosto myöntää luvan Metsähallituksen tytäryhtiön (projektiyhtiö) osakkeiden hankintaan ja luovutukseen sekä valtion kiinteistövarallisuuden vuokraamiseksi Metsähallituksen hakemuksen mukaisesti sekä lupapäätöksessä mainitun ehdoin.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää luvan Metsähallituksen tytäryhtiön (projektiyhtiö) osakkeiden hankintaan ja luovutukseen sekä valtion kiinteistövarallisuuden vuokraamiseksi Metsähallituksen hakemuksen mukaisesti sekä lupapäätöksessä mainitun ehdoin. (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET JA YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET: Hankkeen laajuus on 70-100 tuulivoimalaa ja sen kokonaiskustannusarvio on 1,5-2,5 miljardia euroa. Tuotannon aikana valtiolle kertyy verotuloja n. 2,7 miljoonaa euroja ja hankkeen vuosittainen työllistävä vaikutus alueella on n. 500 htv. Hanke edistää vihreää siirtymää sekä toteuttaa pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteita energiaomavaraisuuden parantamisesta ja hiilineutraaliuden saavuttamisesta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio (salassapidettävä) *
  2. Metsähallituksen lupahakemus (salassapidettävä) *
  3. Hankkeesta saadut lausunnot
  4. Hankealueen kartta
  5. Lupapäätös

* Liite vain paperilla

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.