Valtion varallisuuden luovuttaminen MMM/2022/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Maa- ja metsätalousministeriö

Lupa valtion kiinteistövarallisuuden vuokraamiseksi Tuulivoimatuotantoon tarkoitetun merialueen käyttöoikeuden vuokraaminen.

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. +358 295 162 238

Asia

Valtioneuvosto myöntää Metsähallitukselle luvan valtion kiinteistövarallisuuden vuokraamiseksi Suomen Hyötytuuli oy:lle Tahkoluodon merituulivoimapuiston laajennusta varten Metsähallituksen hakemuksen mukaisesti sekä lupapäätöksessä mainitun ehdoin. Vuokra-alueen koko on noin 14 400 hehtaaria ja vuokrattavan alueen täsmällinen sijoittuminen riippuu tulevan tuulivoimatuotannon mahdollistavan kaavan sisällöstä.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Metsähallitukselle luvan valtion kiinteistövarallisuuden vuokraamiseksi Suomen Hyötytuuli oy:lle Tahkoluodon merituulivoimapuiston laajennusta varten Metsähallituksen hakemuksen mukaisesti sekä lupapäätöksessä mainitun ehdoin. (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET JA YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET: Tahkoluodon merituulivoimapuistoa laajennetaan nykyisestä 10 tuulivoimalasta jopa 43 tuulivoimalaan. Käyttöoikeuskaudella (50 vuotta) valtiolle kertyy alueesta vuokratuloja tuotantokapasiteetista riippuen 38,5-60,5 miljoonaa euroa. Hanke edistää vihreää siirtymää sekä toteuttaa pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteita energiaomavaraisuuden parantamisesta ja hiilineutraaliuden saavuttamisesta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio (salassapidettävä) *
  2. Metsähallituksen lupahakemus (salassapidettävä) *
  3. Hankkeesta saadut lausunnot
  4. Hankealueen kartta
  5. Lupapäätös

* Liite vain paperilla

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.