Neuvottelukunnan asettaminen MMM/2022/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Maa- ja metsätalousministeriö

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.7.2022 – 15.7.2025

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. +358 295 162 468

Asia

Puheenjohtaja: Asiantuntijaeläinlääkäri,varatoiminnanjohtaja Olli Ruoho Eläinten terveys ETT ry Varapuheenjohtaja: Alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo Valio Oy Muut jäsenet ja varajäsenet: Maataloustuotanto: Asiantuntija Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (Asiantuntija Marjukka Mattio, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry) Toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf (Neuvontaeläinlääkäri Johanna Korpela, Fifur Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry) Yhteiskuntatieteellinen tutkimus: Yliopistotutkija Päivi Soppela, Lapin yliopisto (Dosentti Pauliina Rautio, Oulun yliopisto ) Taloudellinen tutkimus: Tutkimusprofessori Jarkko Niemi, Luonnonvarakeskus (Apulaisprofessori Matti Pastell, Luonnonvarakeskus) Tuotantoeläinten hyvinvoinnin tutkimus: Professori Anna Valros, Helsingin yliopisto (Professori Jarmo Valaja, Helsingin yliopisto) Tuotantoeläinten pitoon liittyvä etiikka: Dosentti Elisa Aaltola, Turun yliopisto (väitöskirjatutkija Jenna Aarnio, Turun yliopisto) Ruokavirasto: Ylitarkastaja Taina Mikkonen, Ruokavirasto (Ylitarkastaja Timo Keskinen, Ruokavirasto) Käytännön eläinsuojeluvalvontaa tekevä viranomainen: Läänineläinlääkäri Minna Lemettinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Läänineläinlääkäri Laura Haltia, Etelä-Suomen aluehallintovirasto) Vapaaehtoinen eläinsuojelutyö: Toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs, Animalia (Kampanjavastaava Tiina Ollila, Animalia) Toiminnanjohtaja Kati White, SEY Suomen Eläinsuojelu (Viestintäpäällikkö Maria Lindqvist, SEY Suomen Eläinsuojelu) Maataloustuottajille annettava neuvonta: Johtava asiantuntija Jaana Kiljunen, ProAgria Keskusten Liitto (Toimitusjohtaja Essi Wallenius) Elintarviketeollisuus: Laatupäällikkö Tuomas Herva, A-tuottajat Oy (Toiminnanjohtaja Ina Toppari, Eläinten terveys ETT ry) Vähittäiskauppa: Ryhmäpäällikö Sari Ristaniemi (SOK) (Vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj) Kuluttajat: Lakimies Timo Niemi, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (Lakimies Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry) Pysyvät asiantuntijat: Erityisasiantuntija Susanna Ahlström, maa- ja metsätalousministeriö Eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala

Esitys

Valtioneuvosto asettaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimikaudeksi 15.7.2022 – 15.7.2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.