Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen UM/2022/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Saija Nurminen, p. +358 295 350 202

Asia

Oikeustieteen maisteri Sissi Kohtala nimitetään ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2022 - 31.3.2024, kuitenkin enintään niin kauan kuin viran vakinainen haltija, lainsäädäntöneuvos Pia Horttanainen, on virkavapaalla.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää oikeustieteen maisteri Sissi Kohtalan ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2022-31.3.2024, kuitenkin enintään niin kauan, kuin viran vakinainen haltija on virkavapaalla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.