Viran täyttäminen OM/2022/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

Apulaistietosuojavaltuutetun viran täyttäminen määräajaksi 1.9.2022 - 31.8.2027

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö Kati Pärnänen, p. 029 5150288

Asia

Apulaistietosuojavaltuutetun virka täytetään määräajaksi 1.9.2022 - 31.8.2027.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää apulaistietosuojavaltuutetun virkaan tiedonhallintapäällikkö, oikeustieteen maisteri Annina Hautalan 1.9.2022 - 31.8.2027 väliseksi ajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.