Muutos neuvoston kokoonpanossa STM/2022/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työllisyysrahaston hallintoneuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.12.2023 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Asiantuntija, esittelijä Emmi Vettenranta, p. +35 8295163772

Asia

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT esittää, että valtioneuvosto nimittäisi Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Jorma Haapasen tilalle Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n valtuuskunnan varapuheenjohtaja Juha Rostedtin. Esitetään, että valtioneuvosto nimittäisi Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Jorma Haapasen tilalle Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n valtuuskunnan varapuheenjohtaja Juha Rostedtin 8 päivästä heinäkuuta 2022 lukien hallintoneuvoston kulumassa olevan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi 31 päivään joulukuuta 2023 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Jorma Haapasen tilalle Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n valtuuskunnan varapuheenjohtaja Juha Rostedtin 8 päivästä heinäkuuta 2022 lukien hallintoneuvoston kulumassa olevan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi 31 päivään joulukuuta 2023 saakka

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.