Viran täyttäminen VNK/2022/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. +358 295 160 366

Asia

Ministeri Sarkkinen on esittänyt Juho Orjalan nimittämistä valtiosihteeriksi. Ministerien toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerien toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).

Esitys

Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Juho Orjalan 8.7.2022 lukien, kuitenkin enintään ministeri Sarkkisen toimikauden ajaksi. Orjala määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Sarkkinen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.