Viran täyttäminen VNK/2022/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri

Tytti Tuppurainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. +358 295 160 366

Asia

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan kauppatieteiden maisteri Jari-Pekka Punkarin 1.8.2022 lukien.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan kauppatieteiden maisteri Jari-Pekka Punkarin 1.8.2022 lukien.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.