Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat VNK/2022/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Asia

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavan vapaan: - ministeri Saarikko 11.-12.7.2022

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavan vapaan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.