Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta (HE 63/2022 vp, EV 101/2022 vp)

HE 63/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Timo Makkonen, p. 029 5150230

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valmiuslain muuttamisesta ja lain asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022 sekä vahvistaa lain valmiuslain 109 §:n muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.