Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta (HE 47/2022 vp; EV 79/2022 vp)

HE 47/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 5150074

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lait osakeyhtiölain 5 luvun muuttamisesta, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun muuttamisesta, osuuskuntalain 5 luvun muuttamisesta ja yhdistyslain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.