Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2022 vp; EV 82/2022 vp)

HE 85/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Nicoleta Kaitazis, p. +35 8295047067

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.