Tehtävän päättyminen UM/2022/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Saija Nurminen, p. +358 295 350 202

Asia

Shanghaissa olevan pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Pasi Hellmanin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2022

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Pasi Hellmanin edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.